Start Regulamin

Regulamin

Wprowadzenie:

Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w portalu internetowym polacy24.de

§1. Usługi

1. Korzystanie z serwisu polacy24.de jest dobrowolne, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja użytkownika poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych do tego przeznaczonych rubryk z informacjami wymaganymi przez serwis.

§2. Użytkownicy

1. W serwisie zarejestrować mogą się wszystkie osoby pragnące uczestniczyć w życiu serwisu.

2. Korzystając z niniejszego serwisu, użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z obowiązującym Regulaminem i że zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Poprzez uczestnictwo w serwisie użytkownik wyraża zgodę na:

3.1) gromadzenie, przetwarzanie, oraz przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez administratorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu (w tym w szczególności w celach marketingowych);

3.2) bezpłatną publikację i prezentację swych opisów i zdjęć nieograniczonej liczbie osób;

3.3) otrzymywanie informacji handlowej od administratorów oraz partnerów i kontrahentów administratorów w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

4. Użytkownik może w dowolnym momencie dodawać, zmieniać bądź usuwać swoje dane osobowe i zdjęcia opublikowane w serwisie, podane podczas rejestracji.

5. Zarówno na stronach profilu użytkownika, jak i w pozostałych częściach serwisu zabrania się :

5.1) umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, lub wzywające do agresji,

5.2) umieszczania treści, fotografii lub linków o tematyce pornograficznej,

6. Użytkownik, uczestnicząc w serwisie zobowiązuje się do:

6.1) przestrzegania niniejszego regulaminu;

6.2) poszanowania praw innych użytkowników serwisu polacy24.de

§3.Operator Serwisu

1. Administrator, moderator (Operator Serwisu) może odmówić publikacji fotografii bądź całkowicie usunąć dane z serwera bez podania przyczyn, przy czym taka ewentualność będzie stosowana wyłącznie w przypadku którym, podane informacje nie spełniają warunków podanych w niniejszym Regulaminie.

2. Z tych samych przyczyn Operator Serwisu ma prawo założyć blokadę na konto użytkownika na skutek działań godzących w zasady określone niniejszym regulaminem. Termin upłynięcia blokady ustalany jest każdorazowo przez Operatora Serwisu. Przy czym mogą być również zastosowane blokady bezterminowe.

3. Operator Serwisu nie jest zobowiązany do informowania użytkownika o odmowie publikacji dzieła lub blokadzie konta użytkownika.

4. Od decyzji o odmowie rejestracji użytkownika, usunięciu publikacji, bądź blokadzie konta użytkownika odwołanie nie przysługuje.

§4. Usuwanie zdjęć

1. Zamieszczone zdjęcia mogą zostać usunięte z galerii przez Operatora Serwisu jeżeli:

1.1) jest sprzeczna z niniejszym regulaminem lub prawami autorskimi oraz innymi obowiązującymi przepisami;

1.2) jej duży rozmiar lub waga pliku jest nieuzasadniony;

1.3) zawiera treści niecenzuralne, pornograficzne etc.

1.4) zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;

1.5) zawiera treści obraźliwe wobec użytkowników galerii lub innych osób;

1.6) jest niskiej lub kiepskiej jakości;

1.7) narusza prawa osób trzecich;

2. Administrator (Operator Serwisu) może w każdej chwili dodać nowe kryteria usuwania zdjęć, które powinien wymienić jako powód usunięcia z serwisu.

3. O fakcie usunięcia zdjęć z serwisu użytkownik może być poinformowany odpowiednim jednorazowym komunikatem.

4. Od usunięcia zdjęć z serwisu polacy24.de odwołania nie ma.

§5. Komentarze

1. Do dyspozycji użytkowników została oddana możliwość komentowania artykułów oraz dodawania zdjęć zamieszczonych w serwisie. Komentując użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz etyki, a w szczególności do: 1.1) nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne i obraźliwe;

1.2) pisania według zasad poprawnej polszczyzny;

1.3) wyrażania swoich poglądów, o ile nie kolidują one z panującym prawem lub niniejszym regulaminem;

1.4) ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.

2. Komentarze uznane za mściwe, zawierające oceny uznane za zemstę lub sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie mogą zostać usunięte przez Operatora Serwisu polacy24.de, a użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

3. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.

§6. Ograniczenia odpowiedzialności

1. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, ani za treści przez nich zamieszczane.

2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego użytkownika.

3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie, chyba że są one skutkiem umyślnych działań administratorów.

§7. Likwidacja konta

1. W razie likwidacji konta wszystkie dane i publikacje użytkowników będą trwale usunięte z serwerów.

§8. Zmiany Regulaminu

1. Operator Serwisu www.polacy24.de zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a o każdej jego zmianie zobowiązuje się powiadomić użytkowników.

reklama
2019
niedziela
17
listopad
IMIENINY
Klaudyny
Romana
Tomasza
Zapamiętaj mnie 
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się już teraz!
reklama